Gemaakt met Xara Nieuws, periode 2018 ~ Dhr. Peter van Moorsel (oud voorzitter) benoemd tot behaagd erelid. Dhr. Peter van Moorsel was unaniem tijdens de laatste jaarvergadering voorgedragen als erelid van De Vriendschap. Vandaar hij nu officieel door de nieuwe voorzitter Frans Ancion tijdens Nieuwjaarsconcert 13-01-2018 benoemd is tot behaagd erelid vanwege zijn bijzondere diensten voor de vereniging. Zaterdag 13-01-2018; Laatste concert van Rik van Wijgerden. Rik heeft na 5 jaar dirigent bij harmonie De Vriendschap te zijn geweest aangegeven te stoppen. Helaas stopt hij met zijn muzikale carriere en gaat verder in het bedrijfsleven. Muzikanten van De Vriendschap vinden het erg jammer, er was een leuke samenwerking en goede onderlinge band met elke muzikant. Frans Ancion, onze nieuwe voorzitter sprak hem toe en wenste hem namens de gehele vereniging veel geluk in toekomst. Alle succes in toekomst toegewenst aan Rik van alle leden. We respecteren zijn keuze en hebben in besloten groep 18-01-2018 afscheid genomen. Donderdag 8-2-2018; Tijdens onze repetitie is Vera Hofman aangesteld als nieuwe dirigente voor harmonie De Vriendschap. Wij ensen haar en alle leden alle succes toe. 12-01-2019 Tijdens nieuwjaarsconcert wordt het nieuwe logo onthult, we gaan verder als muziekvereniging. Secretariaat: Muziekvereniging "De Vriendschap". Secretaris: Dhr. Cor Smetsers van Aerlestraat 41 5688RD, Oirschot tel.: 0499-575562 e-mail: devriendschapdebeerzen@hotmail.com Rabobank nr. NL73 RABO 013.38.04.712 K.v.K.:40258625