Gemaakt met Xara Geschiedenis van Harmonie en Drumband “De Vriendschap”, sinds 12-01-2019 Muziekvereniging de Vriendschap uit Oost-, West- en Middelbeers. De Harmonie “De Vriendschap” uit Oost-, West- en Middelbeers werd opgericht in 1849 en is daarmee een van de oudste muziekverenigingen in de Kempen. Jammer genoeg is er weinig bekend over de oprichting en haar ongetwijfeld rijke historie. Tijdens de oorlog is veel materiaal verloren gegaan “en hebben de instrumenten gezwegen” zoals de toenmalige Ere-voorzitster van “De Vriendschap” en eerste vrouwelijke Burgemeester van Nederland mevr. Smulders-Beliën zo treffend wist te verwoorden t.g.v. het 100-jarig bestaan van de vereniging in 1949. Na de oorlogsjaren werden de instrumenten weer tevoorschijn gehaald en stond de vereniging weer volledig ten dienste van de bevolking met het opluisteren van processies en overige kerkelijke en wereldlijke festiviteiten. In 1954 werd de vereniging uitgebreid met een Drumband wat een welkome aanwinst was voor “De Vriendschap” daar vanaf dat moment gezamenlijk naar buiten getreden kon worden. Bij gelegenheid van het 125-jarig jubileum in 1974 werd de vereniging begiftigd met de Erepenning van Verdienste door Hare Majesteit Koningin Juliana. In de Beerzen neemt de vereniging al jaren een vooraanstaande plaats in. Naast het geven van concerten geeft de vereniging acte de preseance bij belangrijke gebeurtenissen en activiteiten in het dorp. Maar ook daarbuiten weet zij zich in muzikaal en cultureel opzicht te manifesteren. Zo ondernam de vereniging in 1990 een vierdaagse concertreis naar Oostenrijk. Een reis waar “De Vriendschap” in muzikaal, maar zeker ook sociaal opzicht, hele mooie herinneringen aan heeft beleefd. Verder werd met succes deelgenomen aan “Verrassende Ontmoetingen” een landelijk bekende concertserie. Echter het Rabo jubileumconcert i.v.m. het 75-jarig jubileum van de plaatselijke Rabobank geldt nog steeds als het absolute hoogtepunt voor de vereniging en de Beerse bevolking. Een activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is. HARMONIE Voor wat betreft de muzikale prestaties heeft Harmonie “De Vriendschap” de laatste decennia stevig aan de weg getimmerd. Voor zover te achterhalen nam de Harmonie in 1973 voor het eerste deel aan een federatief bondsconcours en wist, uitkomend in de 3 e afdeling o.l.v. dirigent Fons van Gool een 1 e prijs met promotie in de wacht te slepen. Als kroon op het werk werd in 1974 ook nog eens de kampioenswimpel behaald. De daarop volgende jaren werd bij regelmaat deelgenomen aan concoursen waarbij louter eerste prijzen werden behaald met als hoogtepunten; 1978 1 e prijs met lof der jury tijdens een internationale muziekwedstrijd in België, 1978 1 e prijs met promotie naar de eerste afdeling, 1979 1 e prijs met kampioenswimpel, 1983 1 e prijs met promotie naar de afdeling uitmuntendheid. In 1992 werd de muzikale leiding overgedragen van de heer Wim van der Velden naar de heer Erik Somers. Onder zijn zeer muzikale leiding promoveerde de Harmonie in 1995 naar de Ereafdeling en werd voortdurend gewerkt aan het behoud en de verdere uitbouw van de kwaliteit van het orkest wat in 2000 resulteerde in een 1 e prijs met promotie en lof der jury naar de Superieure afdeling. Een resultaat wat de verwachtingen ver te boven ging en waar we in het geheel geen rekening mee hadden gehouden. Na rijp beraad werd besloten om ons te handhaven in de ereafdeling en de promotie te koesteren als waardering voor een unieke prestatie. Inmiddels is de naam superieure afdeling gewijzigd in 1 e divisie en de naam ereafdeling in 2 e divisie. Na ruim 10 jaar dirigent te zijn geweest van de Harmonie hebben we op 16 februari 2003 met een schitterend afscheidconcert afscheid genomen van onze dirigent Erik Somers. Vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de Harmonie is hij benoemd tot Eredirigent. In de periode daarna heeft de Harmonie kortstondig o.l. gestaan van respectievelijk Michael Engelbrecht 2003-2004 en Jef Gerinkx 2004-2005. Sinds 2006 staat de Harmonie o.l.v. Dirk van de Weijer. In 2009 wordt het 160-jarig bestaan van de Harmonie en het 55-jarig bestaan van de Slagwerkgroep groots gevierd met een Promsconcert in september van 2009. Verder hebben we o.l.v. Dirk mooie kerkconcerten en spectaculaire musicals uitgevoerd, denk aan: Kerkconcert Celtic Winds 25 mei 2008, Hollywood in september 2009, Kerkconcert Klassische Freundschaft op 14 november 2010, Cabaretconcert 15 april 2011, Musical concert 27 november 2011 en Concert verrassende ontmoetingen op 01 april 2012. 13 september 2012 hebben we na een slot repetitie en een speech van de voorzitter, nog een stukje opgevoerd met aantal leden waarna we nog gezellig met elkaar onder genot van hapje en drankje afscheid hebben genomen van Dirk in bijzijn van zijn vrouw en ouders. Intussen is bestuur met een commissie laatste maanden druk bezig geweest met werving en uiteindelijke aanstelling van een nieuwe dirigent. Uit de selectie is uiteindelijk Rik van Wijgerden uitgekozen als nieuwe dirigent voor ons harmonie orkest. Rik is eind september 2012 van start gaan. In 2014 vierden we ons 165 jarig bestaan. 13 jaunari 2018 hadden we ons Nieuwjaarsconcert dit was tevens laatste concert van Rik van Wijgerden, onze dirigent van harmonie orkest, hij had besluit genomen om te stoppen en zich in bedrijfsleven te storten waarbij combineren helaas niet in de mogelijkheden viel. We hadden een fijne band met Rik. Donderdag 18-01-’18 hebben we nog een besloten afscheid gehad. Na besluit van Rik is een dirigent werving commissie aan slag gegaan en is een vacature geplaatst waarna gelukkig toch al snel diverse dirigenten gereageerd hadden. Gesprekken zijn gevoerd en uiteindelijk is op donderdag 8 februari 2018 Vera Hofman als nieuwe dirigente voor harmonie De Vriendschap benoemd. Slagwerkgroep ‘de Vriendschap’ De drumband van ‘de Vriendschap’ is ruim 60 jaar geleden opgericht (1954), in de eerste jaren na oprichting stond de drumband onder leiding van Jac Vervoort. Voor zover te achterhalen, is het eerste concours waar de drumband aan deel heeft genomen in 1966 geweest. En met succes! Ze kwamen uit in de 3e divisie en behaalden een 1e prijs. Dat was de eerste in een rij van vele prijzen die in de loop der jaren zijn behaald, bij concoursen én kampioenschappen. Voor al deze prijzen zijn meerdere instructeurs verantwoordelijk geweest. Achtereenvolgens waren dit, Jac Vervoort, Ad Cauwenberg, Theo Franken, Ben van de Konijnenberg, Henk Schellekens en wat recenter, Mieke van de Loo en Harrie Klaus. Gedurende hun leiding is er veel veranderd in de muziekkeuze van de drumband. Werd er tot de aanstelling van Harrie Klaus voornamelijk muziekpartijen gekozen waarbij de kleine en grote trommen een belangrijke rol speelden, de laatste jaren hebben steeds meer andere percussie instrumenten hun intrede gedaan. De benaming drumband word steeds vaker vervangen door slagwerkgroep. De uitbreiding aan instrumentarium is ook een gevolg van een verandering in het muziekaanbod voor slagwerkgroepen. De grote van de groep en het aanwezige talent bood mogelijkheden om ander soort muziek ten gehore te brengen. Met deze vernieuwde muziekkeuzes nam de slagwerkgroep van "De Vriendschap" onder leiding van Harrie Klaus deel aan het bondsconcours te Goirle op 20 oktober 1993 alwaar een 1e prijs met lof der jury en promotie naar de 2e divisie in de wacht werd gesleept. In 2007 werd wederom een 1e prijs met promotie in de wacht gesleept en heeft de slagwerkgroep in vervolg hierop deel kunnen nemen aan het nederlands kampioenschap in Winterswijk. 8 juli 2014 hebben we afscheid genomen van Harrie Klaus. Harrie heeft 10 juli symbolisch tijdens het afsluitingsconcert van het seizoen het stokje over gedragen aan Paul Herman uit Oudenbosch. Harrie is tevens voor zijn bewezen diensten benoemd door de Vriendschap tot ere-dirigent. Paul Herman een druk bezette muzikant/ instructeur welke goed met de groep heeft gewerkt en mooie concerten verzorgd heeft. Begin november 2015 hebben ze nog zeer verdienstelijk deelgenomen aan het dorpenconcours te Riel. Helaas was de agenda van Paul te vol wat hem deed besluiten om met de zomervakantie 2016 te stoppen. Drumband en slagwerkgroep "De Vriendschap" is een gezellige groep muzikanten in verschillende leeftijden waarbij het moto; "Eerst motiveren dan presteren" hoog in het vaandel staat. In 2014 vierden we ons 60 jarig bestaan! Vanaf 6 augustus 2016 neemt Wouter De Winne het stokje over als dirigent instructeur van onze slagwerkgroep. Het verloopt voorspoedig met de slagwerkers, mooie optredens in de regio. Waarvan wij als vereniging ook z’n vruchten plukken. Doordat muzikanten vanuit Oerle en Spoordonk waar Wouter ook dirigent was bij ons aansluiten. ALGEMEEN Vandaag de dag is “De Vriendschap” nog een kleine vereniging van ± 65 leden. Harmonieorkest, de Slagwerkgroep alsmede een Opleidingsorkest van 10 leden. Ondanks de kleine groep weten ze nog altijd een mooi stuk muziek ten gehore te brengen. Muziek welke eenieder goed in de ore zal klinken. We zijn een vereniging waar ook de gezelligheid een grote rol speelt en alles in het werk stellen om nieuwe jeugdige leden te werven. Nieuwe leden zijn welkom! Harmonie en slagwerkgroep De Vriendschap gaat de geschiedenis boeken in want tijdens het nieuwjaarsconcert 12-01-2019 is de vereniging ”omgedoopt” naar Muziekvereniging de Vriendschap. Secretariaat: Muziekvereniging "De Vriendschap". Secretaris: Dhr. Cor Smetsers van Aerlestraat 41 5688RD, Oirschot tel.: 0499-575562 e-mail: devriendschapdebeerzen@hotmail.com Rabobank nr. NL73 RABO 013.38.04.712 K.v.K.:40258625