Gemaakt met Xara Diverse commissies  Onderhoud/ beheer instrumentarium (harmonie): Wim van Es e- mail: wim.vanes@wanadoo.nl Tel.: 013-5041660 Contact bestuur: Onderhoud/ beheer instrumentarium (drumband): Rik Vlemmix, Tom van der Staak. Contact bestuur: Commissie Werving en Opleiding: Rik van Wijgerden (dirigent), Annemarieke Smetsers, ... Contact bestuur: Opleiding Harmonie: Ad Verspaandonk (dirigent en docent), Annemarieke Smetsers Afmeldingen via Ad Verspaandonk, Tel. 013-4638778 Contact bestuur: Annemarieke Smetsers. Opleiding Drumband: Wouter de Winne (dirigent) Contact bestuur: Jeugdcommissie: Annemarieke Smetsers, Sander van Hal, Marian Nagel,- van Hoof. Contact bestuur: Annemarieke Smetsers Muziekcommissie (drumband): Wouter de Winne (dirigent), Stijn van Es, Mary Kolsters, Tom van der Staak, Joost van Vroenhoven Contact bestuur: Orkestmanager Harmonie: (Tevens ook afmelden harmonie) Elly van Agt  (j.vanagt2@chello.nl) Orkestmanager Drumband: (Tevens ook afmelden slagwerkgroep) Wouter Wilting (06-30194449) Concert commissie: Per concert/ project wordt een commissie - werkgroep samengesteld Tambourmaître: Anouk Nooijens Werkgroep Serenades: Richard Rooyackers, Stijn van Es, Anouk Nooijens. Contact bestuur: ... Dauwtrap commissie: Marieke van Beek- Colsters, Brenda Smolders. Contact bestuur: ... Website commissie: Jan van Knegsel. Contact bestuur: PR- commissie: Ilona Hermans, Brenda Smolders en Rik Vlemminx. (pr.devriendschapdebeerzen@gmail.com) Contact bestuur: Feest commissie: Jack van Hoof (voorzitter), 2 vacatures. Contact bestuur: ... Nootkreet, Nieuwsbrief commissie: Maaike Vennix, Anouk Nooijens. Contact bestuur: Commissie Financiering: John Vennix, Alex Vroegh Aanvullend van buiten de vereniging door: John van Bijsterveldt, Corné den Otter. Contact bestuur: ? Kas controle commissie: Telkens 2 leden uit de vereniging. Uniformenbeheer: Anouk Nooijens Contact bestuur: Beheer Muziekbibliotheek (harmonie): Annemarieke Smetsers, Ellen van der Staak, (Miranda Peeters; Voor digitale opslag muziekstukken). Contact bestuur: ? Beheer Muziekbibliotheek (drumband): Stijn van Es Contact bestuur: ? Archiefbeheer: vacature. Contact bestuur: ? Post: Gezamenlijke leden. Contact bestuur: ? Activiteiten buiten "De Vriendschap" georganiseerd door "De Vriendschap": Fietsvierdaagse: Jac van Hoof, Wilma van Hoof, Wim van Es, Kees van der Aa, Stijn van Es, Aanvullend van buiten de vereniging: Henk van Erve, Harrie Mijs. Contact bestuur: ... MTB toertocht De Vriendschap Middelbeers: Jan van Knegsel. Secretariaat: Harmonie en Drumband "De Vriendschap". Secretaris: Dhr. Cor Smetsers van Aerlestraat 41 5688RD, Oirschot tel.: 0499-575562 e-mail: devriendschapdebeerzen@hotmail.com Rabobank nr. NL73 RABO 013.38.04.712 K.v.K.:40258625 Vacature dirigent(e)